درگذشت خانم دکتر جوان در اتاق عمل بیمارستان

درگذشت خانم دکتر جوان در اتاق عمل بیمارستان

آرسین:روز یکشنبه ۲۷اردیبهشت ،متخصص بیهوشی بیمارستان حضرت قائم (ع)مشهد در حین کار در اتاق عمل دارفانی را وداع گفت.

خانم دکتر مهرک  گلکاریان پزشک متخصص بیهوشی، بدنبال فشار و استرس بیش از حد کاری ،در حین انجام وظیفه دچار ایست قلبی شد و علیرغم تلاش پزشکان و همکارانش جهت احیای وی، متاسفانه  دار فانی را وداع گفت. به گفته دوستان وی، با توجه به حجم بالای مراجعین و بیماران نیازمند به بیمارستان قائم مشهد و نیاز به حضور مداوم خانم دکتر گلکاریان در اتاق عمل،ایشان فرصت استراحت وتجدیدقوا به اندازه کافی نداشته

و همین باعث فشار قلبی شدید و ایست قلبی این پزشک جوان شده است. به گفته همکاران وی، با توجه به حساسیت و سختی کار پزشک بیهوشی در بیمارستان، این پزشکان فرصت کافی جهت استراحت پیدا نمی کنند و حتی تا۳۶ساعت بطور مداوم در اتاق عمل بیمارستانها  مشغول انجام  خدمت هستند.

دکتر گلکاریان با وجود احساس درد شدید قلبی ،تا اخرین لحظه نظارت لازم بر اخرین بیمار تحت عمل جراحی را داشت .عملی که با بهبودی بیمار و مرگ پزشک بیهوشی ان ختم شد.

۲۰۱۵-۰۵-۱۹ ۰۰.۲۱.۱۵