در لرستان ۹۰۰ بیمار صرعی وجود دارد

در لرستان ۹۰۰ بیمار صرعی وجود دارد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بیماری صرع قابل کنترل بوده و باید آن را مدیریت کنیم. 

به گزارش  ایسنا منطقه لرستان، دکتر محمدرضا نیکبخت در همایش افتتاح دفتر بیماری صرع در استان، عنوان کرد: صرع یک اختلال عصبی بوده و ضمن شناسایی این بیماران باید آنها را به افراد کمک دهنده معرفی کنیم. 

وی اظهار کرد: لرستان افراد متمول زیادی دارد که آمادگی کمک به بیماران خاص را دارند. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این افراد باید شناسایی شوند و در این راه نقش انجمن صرع و مجمع خیرین سلامت بسیار مهم است. 

نیکبخت با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به تأمین هزینه‌های درمان جامعه نیست، گفت: انجمن‌های حمایتی و مالی باید در این مسیر دولت و مردم را حمایت کنند. 

وی افزود: با این وجود دست اندرکاران نظام سلامت باید نیازمندی‌های درمانی مردم را برای خیرین و انجمن‌ها تبیین و تدوین کنند. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: امروزه نظام سلامت به سمت اجتماعی شدن حرکت کرده و این موضوع یک نقش محوری است. 

به گزارش ایسنا، در لرستان ۹۰۰ بیمار صرعی وجود دارد که از خدمات درمانی بهره مند خواهند شد.