اطلاعیه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص نحوه فعالیتهای آموزشی از تاریخ ۹۹/۰۹/۰۱ لغایت ۹۹/۰۹/۱۴

اطلاعیه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص نحوه فعالیتهای آموزشی از تاریخ ۹۹/۰۹/۰۱ لغایت ۹۹/۰۹/۱۴

آرسین نیوز:با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا و شرایط موجود فعالیت معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده های تابعه از تاریخ ۹۹/۹/۱ تا پایان محدویت های اعلام شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
۱- با توجه به اینکه مقرر گردیده هرگونه آموزش صرفا به صورت مجازی و آنلاین برگزار گردد، لذا کلیه دانشکده ها تعطیل بوده و صرفا کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی و تاسیسات و سامانه های الکترونیک ضروری باشند حضور خواهند یافت. بدیهی است در ایام مذکور آموزش ها و آزمونهای مجازی طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.
۲- در خصوص حضور اعضای هیات علمی بالینی با هماهنگی معاون آموزشی بیمارستان و  رییس بخش مربوطه تصمیم گیری خواهد شد.
۳- اعضای هیات علمی علوم پایه مشروط به اینکه استفاده از این بخشنامه ، تداخلی در تدریس غیر حضوری ایشان نداشته باشد، با موافقت رئیس دانشکده می توانند از مصوبات دولت بهره مند گردند.
۴- حضور دانشجویان در دانشکده ها تابع مصوبات ستاد ملی کرونا بوده و الزامی نمی باشد.
۵- صرفا دانشجویان کارورزی پزشکی و رزیدنتی بنابر نظر ریاست دانشکده و معاون آموزشی بیمارستان می بایست در محل کار حضور داشته و در صورت لزوم از خوابگاه استفاده نمایند.
۶- مدیران محترم می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که با پیش بینی تمهیدات لازم و عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به ارباب رجوع بویژه خدمات ضروری، کلیه خدمات را با حضور حداکثر یک سوم کارکنان ارائه نمایند و تا دو سوم کارکنان را از طریق دورکاری با اولویت کارکنان مبتلا به بیماری های زمینه ای و خاص و مادران باردار و دارای فرزند زیر ۶ سال از حضور در محل کار معاف نمایند
۷- تعیین روزهای حضور کارمندان در محل کار بر عهده مدیر مربوطه است
۸- دورکاری به منزله تعطیلی نبوده و کلیه کارمندان در طول ایام دورکاری ملزم به ارائه خدمت از منزل به صورت الکترونیکی در تمامی ساعات اداری بوده  و می بایست به صورت انکال به مدیر مربوطه خود پاسخگو باشند.
۹- در کلیه وضعیت های ۳ گانه هشدار، ماموریت های اداری غیرضروری لغو و واحدهای تابعه موظفند از اعزام کارکنان خود به ماموریت های اداری غیرضروری خودداری نمایند.

دکتر صدیقه ندری
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان