سه فرضیه برای برگزاری المپیک توکیو

سه فرضیه برای برگزاری المپیک توکیو

آرسین نیوز:مسئولان برگزاری المپیک توکیو با همکاری IOC سه حالت را برای برگزاری این رویداد در نظر گرفته اند.

به گزارش آرسین نیوز، در حالی که فقط ۸ ماه تا زمان برگزاری المپیک توکیو در تابستان سال ۲۰۲۱ باقی مانده، مسئولان کمیته برگزاری این رقابت ها بعد از نشست های متوالی با مسئولان کمیته بین المللی المپیک روی قطعی بودن برگزاری المپیک توکیو تاکید کرده اند.

با توجه به وجود کرونا در سراسر جهان، سه حالت و در واقع سه فرضیه برای برگزاری المپیک توکیو در نظر گرفته شده است.

در حالت اول یا همان بهترین حالت، واکسن کرونا به صورت قطعی در آن مقطع تولید شده و همه ورزشکاران و عوامل می توانند واکسینه شوند.

در حالت دوم که شرایط زرد است، المپیک با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و قرنطینه دو هفته ای برای ورزشکاران برگزار می شود.

در حالت سوم که شرایط قرمز است، ممنوعیت حضور تماشاگران وجود دارد و بازهم مسابقات با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

منبع:ورزش۳